ไก่ไม่กินข้าว ไก่ไม่ยอมกินข้าว

ไก่ไม่กินข้าว ? อีกหนึ่งอาการผิดปรกติของไก่ชน ที่เหล่าบรรดาเซียนไก่ น่าจะเคยพบเจอประสบด้วยตัวเองมาบ้าง ถ้าจะให้วิเคราะห์มีความเป็นไปได้หลายสาเหตุ อาจจะด้วยปัจจัยความเจ็บป่วยภายในร่างกายไก่ หรืออาการเจ็บป่วยฟกช้ำภายนอก ถ้าปล่อยให้นานไปจะทำให้ไก่เบื่ออาหารและผอมซีดในที่สุด สิ่งที่ผู้เลี้ยงควรทำหากพบว่าไก่ชนของท่านเกิดอาการเบื่ออาหาร นั่นก็คือการวิเคราะห์สาเหตุความน่าจะเป็นไปได้ เช่นได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ หรือ อาจจะเป็นเพราะไก่พึ่งหายจากอาการป่วย ส่วนสาเหตุสุดท้ายอาจเกิดจากไก่มีพยาธิสะสมอยู่ในตัวทำให้ไม่อยากอาหาร วันนี้คุณม็อบได้รวบรวมใข้อมูลที่น่าสนใจในการป้องกันและแก้ไข เมื่อไก่ชนที่รักของท่านๆ เบื่ออาหารไม่ยอมกินอาการกัน